Deratizace a dezinsekce Praha 13

Úvod » Deratizace a dezinsekce Praha 13
Nezávazná poptávka

Odstranění škůdců odborným zásahem dává jistotu 100 % výsledku nejen z důvodu likvidace stávajících škůdců, ale také v prevenci, která zabrání dalšímu výskytu.

Služby deratizace a dezinsekce mohou využívat běžné domácnosti i veškeré veřejné objekty. Deratizace Praha 13 nabízí akutní zásah při ohrožení vašeho zdraví či majetku hlodavci, holuby a dalšími škůdci.

  • Celý proces spočívá nejen ve vyhubení škůdců, ale také v odstranění hnízd a zamezení jejich uhnízdění.
    • Poté, co jsou odstranění škůdci, následuje desinfekce zasažených míst.

Důležitá je nejen likvidace, ale i prevence

Při výskytu lezoucího nebo létajícího hmyzu je zapotřebí okamžitá pomoc dezinsekce Praha 13, která si poradí s veškerým hmyzem v objektech i ve venkovních prostorách. Vzhledem k tomu, že je nutný neodkladný zásah, můžete počítat s maximálně dvouhodinovou čekací dobou.

  • Poté, co budou veškeré prostory vyčištěny od hmyzu, přichází na řadu likvidace hnízd a prevence.
  • Ta je založena na odhalení přístupových cest a skrytých míst, ve kterých se mohou někteří jedinci ukrývat.

Deratizace a dezinsekce se provádí především z důvodu ochrany zdraví a majetku.