Deratizace a dezinsekce Praha 16

Úvod » Deratizace a dezinsekce Praha 16
Nezávazná poptávka

Poradit si běžnými přípravky se škůdci a parazity, kteří napadli naše území, bývá problematické a také nedostačující. Je třeba odhalit jejich skrýše i cesty.

Vyskytují-li se ve vaší domácnosti nebo provozovně škůdci, pak je zapotřebí rychle jednat. Mohou totiž způsobit velké škody nejen na majetku, ale také mohou mít negativní dopad na vaše zdraví.

  • Deratizace Praha 16 zajistí nejen odstranění krys, myší, potkanů, ale také odhalí jejich hnízda a cesty, kterými se k vám dostávají.

Do deratizační činnosti patří také vyčištění půdních prostor od holubího trusu a zamezení přístupu těchto ptáků.

  • Holubí trus může obsahovat nebezpečné bakterie, které mohou ohrožovat především vaše děti nebo domácí mazlíčky.

Hmyz může být nejen nepříjemný, ale také nebezpečný

Podobné nebezpečí číhá také od lezoucího nebo létajícího hmyzu. V domácnosti se mohou vyskytovat blechy, švábi, štěnice a cestu k vám snadno najdou také mravenci. Venkovní prostory bývají v létě nebezpečné kvůli výskytu vos a sršní.

  • Dezinsekce Praha 16 odstraní veškerý hmyz a zlikviduje i jejich hnízda.